Daily Archives: February 19, 2016

YOU TUBE TRAINERS

Yes, just as You Tube Coaches, maybe you have not heard, or may I only call them like this, but the point is: USING FUNNY AND INTERESTING EXERCISE FROM VIDEO CLIPS. What is behind this, this is what people don’t know, semesters and months and years learning through anatomy, physiology, anthropomotorics, biomechanics, kinetic and others exams. That’s what we will talk about in this article.

I have a view that any form of exercise is useful, instead of non exercising. But it is very important: when, how, how much and what should be practiced. This is precisely the task of every quality coaches. We have a lot of exercises and video clips on the proposal. They challenge you to try on the client. This is a big mistake because not everything for everyone. Easy come unrecoverable error. The progress and the advancement of the client depends on the type of exercise, workload, performance techniques, the number of repetitions, rest, nutrition … Modification of the exercise, from the lightest to the heaviest embodiment is very important. The duration, speed of execution in flexion and extension, breathing, pauses between performance and many other characteristics are taught for years and come with experience. Everything has the way, place and moment when it’s need to be applied.

We come to the part, what is your reason to started workout 4 REASONS WHY PEOPLE DECIDE OR MOTIVATE TO GO TO THE FITNESS CENTER. In the case, any monotonous and boring training is not interesting for anyone, so we are always looking for inspiration on the Internet. Or can come to saturation in practice. Then you have to keep in mind your goal and stick to it, you will be motivated to continue. The result is a long and arduous path, that in any case waiting you in your life, in family, in career or in the training process.

Far from it, you do not need to avoid trends and innovations, but it is necessary to think before and analyze, what it brings and how it affects on your clients, for whom you are responsible. It all starts with basic exercises and movements, and later they modified and supplemented in accordance with the time and the fitness level. Be the creator of your own training and complex of exercise. For each exercise, think well and give the most important answers: what we aim of this exercise and what is affect on the body.

Progress, Stagnation and Overtraining – we have already written and can be recalled at this link OVERTRAINING OR PROGRESS

Tactics training and several months of cycles, which is required to achieve results, both in professional sports also applied to recreational, and plays a very important role. Timely action on the organism, training, rest, recovery, nutrition … must be planned and implemented on time. Only in this way leads to real and lasting results.

Be wise and patient and the results will come!

 

YOU TUBE TRENERI

Da, baš tako You Tube Treneri, možda niste čuli ili niste imali prilike, možda sam ja to izmislio, ali poenta je sledeca: SKIDANJE VEŽBI SA VIDEO KLIPOVA ZATO ŠTO SU ZANIMLJIVE I INTERESANTNE. A šta zapravo stoji iza toga, to je ono što se ne zna, a semestrima i mesecima i godinama se uči kroz anataomiju, fiziologiju, antropomotoriku, biomehaniku, kineziterapiju i da ne nabrajam više. Eto upravo o tome ćemo pričati u ovom tekstu.

Imam stav da je bilo kakav oblik vežbanja korisniji, nego ne vezbati i biti statičan. Ali je jako bitno: KAD, KAKO, KOLIKO I ŠTA treba vežbati. Upravo to je zadatak svakog kvalitetnog trenera. Imamo puno vežbi i predloga na video klipovima. Oni su izazov da se isprobaju na klijentu. To je velika greška jer nije sve za svakoga. Lako dođe do nepopravljive greške.

Progres ili napredak kod klijenta zavise od vrste vežbe, opterećenja, tehnike izvođenja, broja ponavljanja, odmora, ishrane… Modifikacija vežbe, od najlakšeg ka najtežem načinu izvođenja jako je bitna. Vreme trajanja, brzina izvođenja u fleksiji i ekstenziji, način disanja, pauza između izvođenja i još mnogo drugih karakteristika se uče godinama i dolaze sa iskustvom. Sve ima svoj način, mesto i trenutak kada se primenjuje.

Dolazimo do onog dela, zašto ste počeli da trenirate 4 RAZLOGA ZAŠTO SE LJUDI ODLUČUJU DA KRENU U FITNES CENTAR. U savkom slučaju monoton i dosadan trening nikom nije interesantan, zato stalno tražite inspiraciju na internetu. Ili dođe do onog prezasićenja (plato) u vežbanju. Tada treba imati na umu vaš cilj i držati se toga, on vas treba motivisati da nastavite dalje. Rezultat je dug i mukotrpan put koji vas u svakom slučaju čeka u životu, bilo da je porodica, karijera ili eto trening u pitanju.

Daleko od toga da ne treba pratiti trendove i inovacije, ali je potrebno da se pre toga zamislite i dobro izanalizirate, šta to donosi i kako utiče na vašeg klijenta, za koga ste vi odgovorni. Sve počinje sa osnovnim vežbama i pokretima, kasnije se one modifikuju i nadopunjuju u skladu sa trenutkom i stepenom utreniranosti. Budite kreatori svog treninga i kompleksa vežbi. Za svaku vezbu dobro promislite i dajte najbitnije odgovore: ŠTA MI JE CILJ OVE VEŽBE i  NA KOJI NAČIN UTIČE NA ORGANIZAM.

Napredak, Stagnacija i Pretreniranost – o ovome smo već pisali i možete se podsetiti na ovom linku Pretreniranost ili Napredak

Taktika treniranja i višemesečnog ciklusa, koji je potreban da se postignu rezultati, kako u profesionalnom sportu isto tako se primenjuje kod rekreativaca i igra veoma bitnu ulogu. Pravovremeno delovanje na organizam, trening, odmor, oporavak, ishrana… mora biti isplanirana i na vreme primenjena. Samo tako se dolazi do pravih i dugotrajnih rezultata.

Samo pametno i strpljivo i rezultati su zagarantovani!

%d bloggers like this: