Daily Archives: October 14, 2015

VISCERAL FAT

We are meeting with various terms that are related to health and exercise, this is perhaps one of the most important. Visceral fat or more qualified organic intra – abdominal fat. In the following process it will be explained.

VISCERAL FAT also known as organic or intra – abdominal fat tissue lies deep within the abdomen, surrounding the vital organs (liver, heart, kidneys …) as opposed to subcutaneous adipose tissue located just below the skin and intramuscular fat tissue that is deployed within the skeletal muscle. More fat than in any other part of the body, and even more than obesity overall, intra-abdominal or visceral fat has been associated with the deleterious effects on human health. The main negative effect of the lower sensitivity to insulin, a hormone that helps glucose to enter the body’s cells. Biologists put visceral obesity in a group with other, more obvious physiological abnormalities which include – high triglycerides, high blood pressure, high blood sugar and low HDL (good cholesterol) under a single term – metabolic syndrome. People with this problem are at increased risk for cardiovascular disease and diabetes type 2 diabetes.

Internal fat is the most dangerous fat that can be found in our bodies and in comparison with the other two species (subcutaneous and intramuscular) this fat is the hardest for removal. Nevertheless, the majority of people have never even heard of viseralno fat. To make matters worse, most doctors do not check regularly waist of their patients, which is the main indicator visceral obesity. Many men mistakenly think that their excess fat on the abdomen, just ugly and not dangerous.

visceral-fat2

Abdominal region is a haven of another type of fat that lies outside the abdominal wall, just below the skin. This subcutaneous peripheral fat, tends to be soft and flabby. There are two “sections” deep which is considered as well as for visceral fat that has negative effects on health and the shallow layer, which is considered to be harmless to health.

Internal fat is that it gives the appearance of “expelled” or as some people call beer belly. It dramatically increases the risk of various heart diseases, diabetes, high blood pressure … Among the deposits of fat, visceral fat is the most active, and mobilize substances secreted in the greatest quantities. Relieves a lot of fatty acids (products of degradation of fats) in the bloodstream. As people age or become obese, some of the cells of visceral fat mature and become large, lazy and dysfunctional. As people continue to eat and how fat deposits increase, some cells become crowded and crumbling.

Fat is now considered active, complex endocrine organ, such as pancreas. In other words, there is much more about your fat around the waist, than scales and mirrors show.

How to get rid of fat on your stomach?

There is no quick solution but, if you select various potentially dangerous and painful invasive medical procedures. Visceral and subcutaneous tissue as two different bodies, each with its own separate functions. Underestimating these differences gives very disappointing results in an attempt to improve the metabolic state of the patient through liposuction. I know from experience that clients who were patient with training and proper nutrition, they quickly after surgery and liposuction came to the state before the operation. When surgeons removed a large amount of abdominal fat – in some cases up to 10 kg – patients do not have any improvement in terms of insulin sensitivity. The fat that liposuction is actually draws subcutaneous fat and hence harmless.

There are no pills to lose weight or magical preparations which will by themselves do to get rid of fat. Performing exercises for the stomach also has nothing to do with removing the fat that covers the belly. Remember, fat on the stomach of stored energy. If you managed to get rid of the fat you need to burn more energy (calories) than you consume. There are a few basic principles when it comes to diet and weight loss, and all proceeds from the simple logic that need to eat fewer calories than you burn. The only real way to secure a healthy and lose your internal abdominal fat is to combine a sound nutritious diet that is full of unprocessed natural foods with a professionally designed exercise program that stimulates the necessary hormonal and metabolic responses in your body naturally and healthy. In the end the most important thing is to be very persistent. To lose deposits in the waist, right diet and training should become part of you, not something you do when you remember that when you have time.

six-pack

So if you want to observe the quality of your life and to save yourself, then a reduction of abdominal fat should be one of your top priorities!

VISCERALNA MAST

Susrećemo se sa raznim terminima koji su vezani za zdravlje i vežbanje, ovo je možda i jedan od najbitnijih. Visceralno salo ili stručnije ORGANSKO UNUTAR – ABDOMINALNO MASNO TKIVO. U narednom tekstu obrađujemo ovu temu.

VISERALNO SALO takođe poznato kao organsko ili unutar – abdominalno masno tkivo, leži duboko unutar abdomena, okružujući vitalne organe ( jetra, srce, bubrezi…) za razliku od potkožnog masnog tkiva koje se nalazi  odmah ispod kože  I intramuskularnog masnog tkiva koje je razmešteno unutar skeletnih mišića. Više nego mast u bilo kom drugom delu tela, pa čak I više nego ukupna gojaznost, unutar-abdominalna ili visceralna mast je dovedena u vezu  sa pogubnim efektima po zdravlje ljudi. Glavni negativni efekat je manja osetljivost na insulin, hormone koji pomažu glukozi da uđe u telesne ćelije. Biolozi stavljaju viseralnu gojaznost u grupu sa drugim, mnogo više očiglednim fiziološkim abnormalnostima gde spadaju – visoki trigliceridi, visok krvni pritisak, visok nivo šećera u krvi I nizak HDL ( dobar holesterol ) pod jednim terminom – METABOLIČKI SINDROM. Ljudi sa ovim problemom su pod povećanim rizikom za kardiovaskularna oboljenja I dijabetes tipa 2.

visceral-fat2

Unutrašnje salo je najopasnija mast koja se može naći u našem telu I u poređenju sa druge dve vrste (potkožno I intramuskularno ) ovo salo je najteže za otklanjanje. I pored toga, najveći deo ljudi nikad nije ni čuo za viseralno salo. Da stvar bude još gora, većina lekara ne proverava redovno obim struka svojih pacijenata, što je glavni pokazatelj viceralne gojaznosti. Mnogi muškarci greškom misle da su njihove suvišne masne naslage na stomaku samo ružne a ne i opasne.

Abdomonalna regija je utočište još jednoj vrsti sala koja leži van abdominalnog zida, odmah ispod kože. Ova potkožna, periferna mast, ima tendenciju da bude mekana I mlitava. Ima dva “odeljka”, dublji za koji se smatra, kao I viseralno salo,  da ima negativne efekte po zdravlje i plitki sloj za koji se smatra da je bezopasan po zdravlje.

Unutrašnje salo je to koje vam daje taj izgled “izbačenog” ili kako ga ljudi zovu pivskog stomaka. Ono drastično povećava rizik od različitih srčanih oboljenja, dijabetesa, visokog krvnog pritiska… Među depozitima masti, viseralno salo je najaktivnije, luči I mobiliše supstance u najvećoj količini. Oslobađa puno masnih kiselina ( produkti razgradnje masti ) u krvotok. Kako ljudi stare ili postaju gojazniji, neke od ćelija visceralnog sala sazrevaju I postaju velike, lenje I disfunkcionalne. Kako ljudi nastavljaju da jedu I kako se naslage sala uvećavaju, neke ćelije postaju prepunjene I pucaju.

Mast se sada smatra aktivnim, kompleksnim endokrinim organom, kao što je pancreas. Drugim rečima, ima tu mnogo više toga u vezi  sa vašim salom oko struka, nego što vaga I ogledalo pokazuju.

Kako se osloboditi masnih naslaga na stomaku?

Ne postoji brzo rešenje osim, ako ne izaberete različite potencijalno opasne I bolne invazivne medicinske zahvate. Visceralno I potkožno tkivo su kao dva različita organa, svaki sa svojim zasebnim funkcijama. Potcenjivanje ove razlike daje veoma razočaravajuće rezultate u pokušaju da se pacijentu unapredi metaboličko stanje kroz liposukciju. Iz iskustva znam da klijenti koji nisu bili strpljivi sa treninzima i pravilnom ishranom, brzo su posle operativnih zahvata i liposukcije došli do stanja pre operacije. Kada hirurzi izvade velike količine abdominalnog sala – u nekim slučajevima I 10 kg – pacijenti nemaju nikakvo poboljšanje po pitanju insulinske osetljivosti. Mast koja se liposukcijom izvlači je zapravo potkožna mast I odatle bezopasna.

Ne postoje ni pilule za gubljenje težine ili magični preparati koji će sami od sebe učiniti da se oslobodite masnih naslaga. Izvođenje vežbi za stomak takođe nema nikakve veze sa uklanjanjem sala koje taj stomak prekriva. Zapamtite, salo na stomaku je skladištena energija. Da biste uspeli da se oslobodite tog sala potrebno je da sagorevate više energije ( kalorija ) nego što unosite. Postoji nekoliko osnovnih principa kad se radi o ishrani I gubljenju težine, a sve polazi od proste logike da je potrebno da unosite manje kalorija nego što ih trošite. Jedini pravi način da sigurno I zdravo izgubite vaše abdominalno unutrašnje salo jeste da kombinujete zdravu hranjivu dijetu koja je puna ne prerađene prirodne hrane sa nekim profesionalno dizajniranim programom za vežbanje koji stimuliše neophodne hormonske I metaboličke odgovore u vašem telu prirodno I zdravo. Na kraju najvažnije od svega je da budete vrlo uporni. Kako biste izgubili naslage u predelu struka, ispravna ishrana I trening treba da postanu deo vaš, a ne nesto što radite kad se setite odnosno kad imate vremena.

six-pack

Prema tome ukoliko želite da vodite racuna o kvalitetu vašeg života I da spasete sebe, onda bi smanjivanje sala na stomaku trebalo da bude jedan od vaših vodećih prioriteta!

%d bloggers like this: