Daily Archives: October 6, 2015

MUSCLE CRAMPS

Severe pain in the muscles, a sudden and painful muscle contractions or cramps, you certainly had the opportunity to feel, a very unpleasant phenomenon that does not last long but may have an effect. The causes of this phenomenon, the symptoms, how it manifests it self and prevention clarify we will explain the following text.

athlete-with-muscle-cramp

Causes of muscle cramps is:

 1. lack of water or dehydration
 2. lack of electrolytes
 3. muscle fatigue in the long march, intensive training or downtime
 4. weak circulation and bloodstream
 5. lack of potassium, magnesium, calcium …
 6. certain drugs 
 7. excess alcohol and caffeine
 8. deficiency disease 

As for the athletes, cramps is begin in endurance training, where efforts are being made to that body is not normally used to. Hypertonic muscle cramps is a state of chronic, excessive muscle tone, tension in the muscles – contraction when a muscle is inactive.

Recovery:

 1. Try to massage or rub Areas of spasm. This can help to relax muscles and increase blood flow
 2. Use the muscle gently, walking or gentle stretching, no sudden movements
 3. You can put a cold compress
 4. Take the fluids, because the water contains vital minerals electrolytes that can help muscle contraction
 5. Controlling diet and intake nutrients: Magnesium relaxes your muscles, Sodium helps retain liquid and postpone dehydration, Calcium plays a role in muscle contraction, Potassium deficiency causes cramps, vitamin E improves blood circulation, Carbohydrate deficiency can exhaust the glycogen stores, which may cause muscle cramps.

Any over-exercise physical activities with inadequate food and inadequate recovery of the organism, manifested as a phenomenon that will slow your progress and achieving your goal. CRAMPS is one of the consequences and causes.

MIŠIĆNI GRČEVI

Jak bol u mišićima, naglo i bolno skupljanje mišica ili grč, koji ste sigurno imali prilike da osetite, je jako neprijatna pojava koja ne traje dugo ali može da ostavi posledice. Uzroci ove pojave, simptomi, kako se manifestuje i prevencije razjasnićemo u sledećem tekstu.

muscle_spasm

Uzroci pojavljivanja grča u mišićima su:

 • nedostatak vode ili dehidratacija
 • nedostatak elektrolita u telu
 • posledica zamora mišića kod dugog marša, treninga ili stajanja
 • slaba prokrvljenost i prenaprezanje
 • dijabetes
 • nedostatak kalijuma, magnezijuma, kalcijuma…
 • pojedini lekovi
 • alkohol ili višak kofeina
 • avitaminoza

Što se tiče sportista, grčevi se najšće javljaju kod treninga izdržljivosti, gde se ulažu napori na koje telo nije inače naviklo. Hipertrofično grčenje mišića je stanje hroničnog, prekomernog mišićnog tonusa, ili tenzije i napetosti u mišiću tokom mirovanja – kontrakcija kada je mišić neaktivan.

Oporavak:

 • Pokušajte da masirate ili trljate područije grča. Ovo može pomoći da opustite mišiće i povećate protok krvi
 • Koristite mišić lagano, hodanjem ili laganim istezanjem, bez naglih pokreta
 • Možete staviti hladnu oblogu , a kasnije spremiti toplu kupku
 • Unosite tečnost, jer voda sadrži vitalne minerale – elektrolite koji pomažu kod mišićnih kontrakcija
 • Kontrolisanje ishrane i unošenje hranljivih materija : MAGNEZIJUM opušta vaše mišiće, NATRIJUM pomaže da se zadrži tečnost i odloži dehidratacija, KALCIJUM ima bitnu ulogu kod mišićnih kontrakcija, KALIJUM nedostatak uzrokuje grčeve, VITAMIN E poboljšava cirkulaciju krvi, UGLJENI HIDRATI nedostatak može izcrpeti zalihe GLIKOGENA što može izazvati grčeve u mišićima.

Svako preterano upražnjavanje fizičke aktivnosti uz neadekvatnu ishranu i nedovoljan oporavak organizma, manifestovaće se kao pojava koja će usporiti vaš napredak i postizanje željenog cilja. GRČ predstavlja jednu od posledica kao i uzrok.

%d bloggers like this: