Daily Archives: October 27, 2015

FAT BURNING DURING RUNNING

Running is the most common and most popular form of physical activity that we practice just to be physically active but also remove the fat and lose weight. There are many doubts about the effectiveness for this physical activity on the body and also for losing fat. These concerns and some interesting questions will be answered below.

Boston_Marathon_4

Running as a form of physical activity can be practiced almost everywhere and with all weather conditions. When the temperatures is low, it is not recommended to run outside, although there are those people who do not mind. Running on the treadmill at the fitness center or in the house, is it ideal. It is all about which way is best, what intensity is necessary, how long should we run to fat burning as effective as possible, provide arguments for the example:

Half-hour training at low intensity loads, in which the heart rate is 50% of your maximum heart rate, burning a total of approximately 250 Kcal. If we know that the source of 90% energy is from fat, it means that we have burned 250 calories from fat. If, however, the training workload where your pulse is 75% of maximal, use up to half an hour in total 447 calories. Since, energy source is 60% of the fat will burn 268 calories from fat.

The conclusion is that, if you running fast you will burn more fat, beginners will not be able to maintain a high intensity training due to lack of training and lack of fitness. In addition to a reduction of the length of training and increasing the intensity increases, the possibility of injury due to the great efforts. All this shows mean FOR BURNING FAT RUNNING SLOW AND LONG. The intensity should be at a distance of 50% to 65% of your maximum heart rate, which is the slow pace of running or jogging.

Maximum fat oxidation occurs with exercise intensity of 65% VO2max (maximal oxygen consumption, maximal aerobic capacity). Increased fat burning starts only after 20 minutes of running.

For fat loss, best way is combination running with other exercises. Running is a catabolic process so you loose fat, but you lose muscle mass and nutrients important for the body. Belt for running and sweating, have no bearing on the melting fat. They only cause unnecessary sweating, loss of fluids and increasing temperatures. The amount of sweat has little to do with energy. Sweating depends on other factors such as external temperature, humidity, lack of fitness, degree of obesity, clothing, types of work from doing.

Each, hard work and effort will be certainly useful, you just have to follow the rules and follow guidelines that are already well down the years studied and tested. Any sudden and rapid changes in your body, including losing weight, will eventually affect and cause negative consequences to a function in your body. Gradual progress will be much healthier, and later with a long-term result.

SAGOREVANJE MASTI PRI TRČANJU

Trčanje je najčešći i najpopularniji oblik fizičke aktivnosti, koji se primenjuje kako bi jednostavno bili fizički aktivni ali i ujedno skinuli masne naslage i izgubili kilograme. Postoje razne nedoumice oko efikasnosti ove fizičke aktivnosti, na organizam i samo gubljenje masti. Na ove nedoumice i još neka zanimljiva pitanja ćemo odgovoriti u narednom tekstu.

improve VO2 max 460

Trčanje kao vid fizičke aktivnosti može se upražnjavati gotovo svuda i uvek. Kada su temperature niske ne preporučije se, mada postoje i oni kojima to ne smeta. Trčanje na traci u fitnes centrima ili kući može se obavljati u uslovima koji su idealni za ovu vrstu fizičke aktivnosti. O tome na koji način je najbolje, kakav intenzitet je neophodan, koliko dugo treba da trčimo, da bi topljenje masti bilo što efikasnije, obrazložićemo kroz primer:

Polučasovni trening pri niskom intenzitetu opterećenja, kod kojeg je srčani puls na 50% od vašeg maksimalnog pulsa, sagoreva ukupno odprilike 250 Kcal. Ako znamo da je izvor te energije 90% od masti, to znači da smo sagoreli 250 kalorija iz masti. Ako, međutim, trenirate na opterećenju gde je vaš puls 75% od maskimalnog, potrošićete za tih pola sata ukupno 447 kalorija. Pošto je tada izvor energije 60% od masti, sagorećete 268 kalorija iz masti.

Zaključak je da, i ako brzo trčanje sagoreva više masti, početnici neće uspeti da održe visok intenzitet treninga zbog neutreniranosti i manjka kondicije. Pored skraćivanja dužine treninga i povećanjem intenziteta, povećava se i mogućnost povrede usled velikih napora. Sve ovo govori o tome da ZA MRŠAVLJENJE I SKIDANJE MASNIH NASLAGA TRČITE SPORO I DUGO. Intenzitet treba da bude u razmaku od 50% do 65% vašeg maksimalnog srčanog pulsa, što predstavlja lagan tempo trčanja ili džoging.

Maksimalna oksidacija masti javlja se pri vežbanju intenziteta od oko 65% VO2max ( maksimalna potrošnja kiseonika, maksimalni aerobni kapacitet ). Povećano sagorevanje masti počinje tek nakon 20 minuta trčanja.

Za skidanje masnih naslaga najbolje je kombinovati kardio trening sa ostalim vežbama. Trčanje je KATABOLIČKI PROCES tako da se skidaju masne naslage ali se i gubi mišićna masa i nutritijenti značajni za organizam. Pojas za trčanje ili vruće pantaloine, nemaju nikakav značaj kod topljenja masti. Njima se samo izaziva bespotrebno znojenje, gubljenje tečnosti i povećanje temperature. Količina znojenja nema mnogo veze sa potrošnjom energije. Znojenje zavisi od drugih faktora kao što je spoljna temperatura, vlažnost vazduha, nedostatak kondicije, stepen  gojaznosti, odeće, vrste rada koji obavljaš.

Svaki trud i napor će se sigurno isplatiit, samo trebate da se pridržavate pravila i pratite smernice koje su već niz godina dobro izučavane i proverene. Svaka nagla i brza promena na vašem telu, pa tako i gubljenje kilograma, će se nakon nekog vremena odraziti i izazvati negativne posledice na neku funkciju u vašem organizmu. Postepen napredak će biti daleko zdraviji, a kasnije i rezultat dugoročniji.

%d bloggers like this: