Daily Archives: July 6, 2015

HOW TO STAY HYDRATED DURING SUMMER

Towards the summer vacations, music festivals and other activities during the summer months in this article we will give you advice how to stay hydrated enough, what needs most to eat and how to adjust tropical heat and save energy.

 

Too much fun in the sun can be dangerous, heat exposure may cause dehydration, which results can cause heat cramps, heat exhaustion and heat stroke. If the organism disappear minerals sodium, potassium, chlorine and others, and leads to muscle cramps. In addition to standard prevention starting from lightweight clothes of bright colors to sunscreen, sunglasses with UV protection, hats and caps, beach umbrellas, the most important ting is what to eat and how to be hydrated during the tropical heat.

WHAT TO DRINK
Water and plenty of water. The heat makes you sweat, which means that lowers the body temperature, but also means the loss of fluids from the body. Do not wait to become thirsty than pies water throughout the day to prevent dehydration, at least 3 liters of water a day. Use the color of your urine to see if you are sufficiently hydrated – as urine is brighter that is better. In addition, it is important to enter the salty liquid as it contains minerals that are lost during sweating.
Juices, which are more natural and with less sugar provide not only hydration of the body but are also rich in minerals and vitamins that are lost during high temperatures.
Limit alcohol. Alcohol you even more dehydrated. Cocktails with various additives ginger, mint or fruit until they have alcohol in it dehydrates your body. Or they consume no alcohol or with mandatory frequently taking the lead. The same is the case with beer and other alcoholic beverages.
Caffeine and alcohol also pulls water from the body, avoid caffeine, and if you use it always with a glass of water.

WHAT TO EAT
fruits and vegetables. Watermelon is the best contains almost 92% water, the next place is cucumber, melon, tomato … Fruits and vegetables are easy to digest and often contains a high percentage of water, so the salad will help you to feel lighter and be more hydrated. Also fruit contains a lot of minerals and vitamins that are very important. Banana is, for example, is an excellent choice because it is full of minerals and enables rapid recovery of heat cramps.
Spicy food is popular in warm regions, in fact influenced by the spicy food causes increased sweating which has the effect of cooling the body.
Meat with a lower percentage of fat. Fat and fatty foods take longer to digest in your body and contains more salt, which can add extra strain to your body when you need greater efficiency.

Physical activity during tropical heat practiced exclusively in the early morning or late evening when temperatures are significantly lower than daily. Liquids that contain magnesium, calcium, iodine … consume during and after physical activity tends.

HIDRATACIJA TOKOM TROPSKIH VRUĆINA

U susret letnjim praznicima, muzičkim festivalima I ostalim aktivnostima tokom letnjih meseci u ovom članku ćemo dati savete kako da ostanete dovoljno hidrirani, šta treba najviše da jedete I kako da se prilagodite tropskim vrelinama I sačuvate energiju.

benefits-of-water-and-how-to-prevent-dehydration-dr-pat-nardini-toronto-naturopath-608x320

Previše zabavno na suncu može biti i opasno, toplotno izlaganje može izazvati dehidrataciju, što za posledicu može izazvati toplotne grčeve, toplotnu iscrpljenost i toplotni udar. Ukoliko iz organizma nestanu minerali natrijum, kalijum, hlor i drugi, dolazi do pojave grčeva u mišićima.

Pored standardnih prevencija počev od lagane odece svetlijih boja do krema za sunčanje, naočara sa UV zaštitom, šešira i kačketa, suncobrana, najbitnija svar je šta jesti i kako biti hidriran tokom tropskih vrućina.

ŠTA PITI
Vode i puno vode. Toplota čini da se znojite, što znači da spušta temperaturu tela , ali ujedno znači i gubitak tečnosti iz tela. Nemoj te čekati da ožednite nego pijte vodu tokom celog dana kako bi sprečili dehidrataciju, minimum 3 litra vode dnevno. Koristite boju vašeg urina kako bi videli da li ste dovoljno hidrirani – što je urin bistriji to je bolje. Osim toga, važno je unositi slanu tečnost jer sadrži minerale koji se gube tokom znojenja.
Sokovi, što su prirodniji i sa manje šećera pružaju ne samo hidrataciju tela već su bogati i mineralima i vitaminima koji se gube tokom visokih temperatura.
Limitirajte alkohol. Alkohol vas samo još više dehidrira. Kokteli sa raznim dodacima djumbirom nanom voćem sve dok imaju alkohola u sebi dehidriraju vaše telo. Ili ih konzumirajte bez alkohola ili uz obavezno učestalo uzimanje vode. Isto je slučaj i sa pivom i drugim alkoholnim pićima.
Kofein kao i alkohol takođe izvlači vodu iz tela, izbegavajte kofein, i ako ga koristite obavezno uz čašu vode.

ŠTA JESTI
Voće i Povrće. Lubenica je najbolja sadrzi gotovo 92% vode, na sledećem mestu je krastavac, dinja, paradajz… Voće i povrće se lako vari i često sadrzi visok procenat vode, tako da će vam salata pomoći da se osećate lakše i biti više hidrirani. Takođe voće sadrži i puno minerala i vitamina koji su jako bitni. Banana je, primera radi, odličan izbor jer je puna minerala i omogućava brz oporavak od toplotnih grčeva.
Začinjena hrana je popularna u toplim krajevima, zapravo pod uticajem začinjene hrane izaziva se povećano znojenje koje ima za posledicu hlađenje tela.
Meso sa manjim procentom masti. Mast i masna hrana se duže vari u vašem organizmu i sadrži više soli, što može dodati extra napor vašem telu kada vam je potrebna veća efikasnost.

Injury

Fizička aktivnost tokom tropskih vrućina se upražnjava isključivo u ranim jutarnjim satima ili kasnim večernjim, kada su temperature znatno niže od dnevnih. Tečnosti koje sadrže magnezijum, kalcijum, jod… konzumirati u toku i posle fizičke aktvinosti.

%d bloggers like this: