Monthly Archives: January 2015

QUINOA- one of the healthiest food

What are the nutritional properties, the possibility of use in the treatment and contraindications quinoa?

With this grain can store really tasty dishes, so we include it in our diet. For this reason it is important that we know the properties and nutritional value, to become aware of all the benefits that can contribute to the well-being of our health. Quinoa is good for system of blood circulation, intestines and muscles, rich with minerals, vitamins and proteins. Ideal for migraines and may be entered in red nutritional support that constitute the low-calorie diet. Let’s find out more:

Quinoa-salute

Nutritional characteristics:

Food properties of quinoa are visible primarily in the fact that through their consumption produces results in improving the physiological functions of the body. This grain has a high level of protein and amino acids. It is rich in antioxidants, particularly flavonoids and vitamin E, which can fight against damage caused by free radicals in terms of aging. 55% of the grains consists of carbohydrates, proteins make up 12%, and the remainder is composed of lipids with a high amount of polyunsaturated fatty acids, particularly linoleic acid. Representative of the mineral salts, such as iron, magnesium, calcium and phosphorus, in addition to vitamin E, vitamin C is also present and B2.Calories value of these grains are approximately 370 kcal per 100 grams. The price in the European Union varies from 5-8 euro for a package containing 500 grams of seeds.

Medicinal properties:

Curative quinoa is mainly from flavonoids, which are used in action against cancer. Since gluten may be contained in food for people suffering from celiac disease .As previously mentioned enters in the composition of nutritional support for low-calorie diet, because it has a lot of energy. Polyunsaturated fatty acids may protect the heart and circulatory system objectives. It can improve the functionality of brain cells. A is suitable for those who suffer from diabetes and has fibers which mitigates this problem. Do not forget to reduce acidity and all related disorders of the stomach such as gastritis and ulcers. It is no coincidence which can be incorporated into the healthiest foods in the world.

Contraindications:

Speaking of contraindications cinema, we can not ignore allergies, which can sometimes occur in sensitive individuals. May induce itching, although this rarely happens. Before consuming quinoa, seeds should be left to soak through and must be well washed. All of this is important, because quinoa has saponin, which can be toxic to the body, if the grain is not well washed. Some studies have shown that quinoa is rich in oxalate. For this reason, those who suffer from kidney stones is not to be eaten too.

KINOA

Šta su nutritivna svojstva, mogućnosti korišćenja pri lečenju i kontraindikacije kinoe?

Sa ovom žitaricom se mogu spremati zaista ukusna jela, zato smo je uvrstiti u našu ishranu. Iz tog razloga je važno da joj se znaju svojstva i hranljiva vrednost, kako bi postali svesni svih prednosti koje mogu doprineti dobrobiti našeg zdravlja. Kinoa je saveznik sistema za krvotok,kao i creva i mišića, bogata je mineralima, vitaminima i proteinima. Idealna je za migrene i moze se uneti u red namernica koje ulaze u sastav niskokaloričnih dijeta. Hajde da saznamo vise:

Quinoa-salute

 

Nutritivna svojstava :

Prehrambena svojstva kinoe su vidljive pre svega u činjenici da  kroz svoju potrošnju daje rezultate u poboljšanju fizioloških funkcija organizma. Ova žitarica ima visok nivo proteina i aminokiselina. Bogata je antioksidansima, posebno flavonoida i vitamina E, koji se mogu boriti protiv oštećenja koja uzrokuju slobodni radikali u smislu starenja. 55% ove zitarice se sastoji od ugljenih hidrata, proteini čine 12%, a ostatak se sastoji od lipida, s visokom količinom polinezasićenih masnih kiselina, posebno linoleinske kiseline. Predstavnik je mineralne soli, kao što su gvozdje, magnezijum, kalcijum i fosfor, osim vitamina E, također je vitamin C i B2 prisutan. Kaloriske vrednosti ove zitarice su oko 370 kcal na 100 grama proizvoda. Cena u Evropskoj Uniji varira od 5-8 eura za paket koji sadrži 500 grama semena.

Lekovita svojstva:

Lekovitost kinoe je  uglavnom iz flavonoida, koji se koriste u delovanjima protiv raka. Posto je bez glutena, može biti sadrzana u hrani za osobe koje pate od celijakije .Kao sto smo ranije napomenuli ulazi i u sastav namernica za nisko kaloriske dijete, jer ima veliku energiju. Višestruko nezasićene masne kiseline mogu zaštititi srce i celi krvotok. Moze i poboljšati funkcionalnost moždanih stanica. A pogodna je za one koji pate od dijabetesa i poseduje vlakna koje ublazavaju ovaj problem. Nemojte zaboraviti da smanjuje kiselost i sve povezane poremećaje želuca, kao što su gastritis i čir. Nije slučajno sto se moze uvrstiti u najzdravije namirnice na svetu.

Kontraindikacije:

Govoreći o kontraindikacijama kinoe, ne možemo zanemariti alergije, što se ponekad može pojaviti kod osetljivih pojedinaca. Moze podstaci svrab, iako se to retko dogadja. Pre konzumiranja kinoe, semenke treba ostaviti da se natope i moraju biti dobro oprane. Sve ovo je važno, jer kinoa ima saponin, koji može biti otrovan za telo, ako zrno nije dobro oprano. Neka istraživanja su pokazala da je kinoa bogata oksalatima. Upravo iz tog razloga oni koji pate od bubrežnih kamenaca ne bi je trebalo jesti preterano.

GLUTEN-truth

Gluten is a protein of wheat, barley and rye, which means that it has almost all foods-bread, pasta, cereal and biscuits over to beer, instant soup and salad dressing. Those who decide to give up gluten accustomed to alternative crops such as rice, quinoa, buckwheat, amaranth and corn (and if it contains gluten, this cereal does not act as allergens and can be used in a gluten free diet). Only those who suffer from allergies to wheat, should strictly avoid gluten. When these people eat food boxes containing this substance, they trigger an immune response that damages the mucosa of the small bowel, bloating, flatulence and other symptoms, some of which are usually irritability, muscle cramps, skin rash and anemia. Reactions of this type increases the risk of intestinal cancer. Eating bread and pasta in them cause bloating, fatigue, depression and headaches. Also, it is known that many people without consequence eat food boxes with gluten twenty-thirty years after that starting to have problems. Since there is still no reliable test to determine the sensitivity to gluten, the best way to check is to remove from your diet all foods containing it and see if you feel better. The improvement was already felt after a few days.

signs-you-have-gluten-intolerance

People with diagnosed celiac disease or gluten sensitivity expressed will feel the greatest benefit from this type of diet. Many people experience significantly improved general health condition, and some notes and positive changes in appearance, because sensitivity to gluten can cause inflammation, which is manifested by the appearance of acne or eczema.

Also is possible to get more body weight. Sometimes, this diet is almost guaranteed reduction of pounds, because it was a little anlternativnih foods, except for fruits and vegetables. However, today’s market there are countless calorific the products of gluten, such as bread, cakes, biscuits, pizza bases, and some of these are even caloric replacement of standard products, because manufacturers use corn starch or potato starch in order to increase tekstrure. Finally, gluten-free groceries costing more than twice as standard products.The selection of gluten-free products is now more diverse than ever before. However, anyone who does not need to be advised not to apply the gluten-free diet and to eat a varied and moderately.

GLUTEN – istine i zablude

Gluten je protein iz pšenice, ječma i raži, što znači da ga ima gotovo u svim namirnicama-od hleba, testenine, preko cerealija i keksa do piva, instant supa i preliva za salatu. Oni koji odluče da se odreknu glutena navikavaju se na alternativne žitarice, kao što su pirinač, kinoa, heljda , amarant i kukuruz ( iako sadrži gluten, u ovim žitarici on ne deluje kao alergent i moze se koristiti u bezglutenskoj ishrani ). Ipak, samo oni koji pate od alergije na pšenicu – gluten, ili boluju od celijakije, moraju striktno izbegavati gluten. Kad ove osobe pojedu namernicu koja sadrzi ovu materiju, ona pokreće imunološku reakciju, koja ostećuje sluzokožu tankog creva, nadimanje, gasove i druge simptome, od kojih su najčešće iritacija, mišićni grčevi, kožni osip i anemija. Učestale reakcije ovog tipa povećavaju rizik od kancera creva.

Od celijakije pate milioni ljudi, ali dvostruko je veći broj onih koji su osetljivi na gluten. Konzumiranje hleba i testenina, kod njih izaziva nadutost ( NADIMANJE U STOMAKU I OSEĆAJ NADUTOSTI ), malaksalost, depresivnost i glavobolju. Takođe, poznato je da mnogi ljudi bez posledica jedu namernice sa glutenom, dvadeset – trideset godina, nakon čega počinju da se javljaju problemi. Budući da još uvek ne postoji totalno pouzdan test za utvrđivanje osetljivosti na gluten, najbolji način da proverite jeste da izbacite iz ishrane sve namirnice koji ga sadrže i vidite osecate li se bolje. Poboljšanje se već oseti nakon nekoliko dana.

IMG_20150127_154259

Osobe kod kojih je dijagnostikovana celijakija ili izražena osetljivost na gluten, osetiće najveću korist od ovog tipa ishrane. Mnogi ljudi osete znatno poboljsanje opšteg stanja organizma, a neki primećuju i pozitivne promene u izgledu, jer osetljivost na gluten može da izazove zapaljenske procese, koji se manifestuju pojavom akni ili ekcema.

Moguće je uvećeanje telesne težine. Nekad je ovaj način ishrane gotovo garantovao redukciju kilograma, jer je bilo malo anlternativnih namirnica, osim za voće i povrće. Međutim, danas na tržištu postoji bezbroj visoko kalorijskih prozivoda bez glutena, kao što su hleb, pecivo, keks, osnove za pice. Neke od ovih zamena su čak kaloricnije od standardnih proizvoda, jer proizvođači koriste kukuruzni skrob ili skorb krompira radi povećanja tekstrure. Na kraju, namernice bez glutena koštaju dvostruko više od standardnih proizvoda.

Izbor bezglutenskih proizvoda sad je raznovrsniji nego ikada pre. Ipak, svima koji ne moraju savetuje se da ne primenjuju bezglutensku dijetu i da jedu raznovrsno i umereno.

DEFICIT WITH KG

It would be best to follow:

how-can-i-gain-weight-fast-1

Increase the intake of foods that have a high nutritional value and energy.

Include in your diet as many vegetables such as peas, carrots, beets and corn, which have a higher energy value checks green, leafy vegetables, and it is rich with water. Energy value of certain types of vegetables increases in preparing olive oil and other vegetable oils.

Reduce the consumption of vegetables and foods rich in dietary fiber, which makes voluminous meals. Such a diet prolongs the time of digestion, satiety and energy intake is low. This applies to foods rich with water.

When it comes to training, give priority to the gym. Repeat each exercise eight to ten times, with a pause of a minute or two. The best is that in one training run six to eight exercises and engage only two muscle groups. Observe the proper technique of performing the exercises.

 

%d bloggers like this: